Aktualności:

dodano: 13.09.2017

Zespół Ochman Kancelarii dnia 13 września 2017 r. wziął udział w konferencji poświęconej m.in. ochronie i bezpieczeństwie szeroko pojętych danych osobowych klientów kancelarii prawniczych oraz tematyce związanej z cyberprzestępczością. Dzięki informacjom uzyskanym na konferencji, Kancelaria będzie mogła zapewnić swoim klientom  jeszcze szersze bezpieczeństwo w wyżej wymienionym zakresie.

dodano: 08.09.2017

Kancelaria, w imieniu jednej z największych uczelni technicznej w Polsce podjęła czynności mające na celu wyrażenie przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa zgody na dokonanie przez uczelnie czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych o wartości przekraczającej 80 mln złotych. W związku z pozyskaniem środków ze sprzedaży nieruchomości uczelnia będzie mogła realizować zamierzone zadania inwestycyjne mające być nowym impulsem dla środowiska akademickiego uczelni.

Archiwum »

Przedsiębiorcy:

 • prawo nieruchomości
 • obsługa wynajmujących i najemców w centrach handlowych
 • zakładanie, przekształcanie i likwidacja podmiotów gospodarczych
 • pełna obsługa corporate
 • prawo zamówień publicznych
Zobacz pełną ofertę dla przedsiębiorców

Klienci indywidualni:

 • nieruchomości
 • reprywatyzacja
 • umowy cywilnoprawne
 • windykacja należności
 • restrukturyzacje zobowiązań
 • sprawy odszkodowawcze
Zobacz pełną ofertę dla klientów indywidualnych